Globalskolen

Globalskolen er et gratis undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og RLE for elever i grunnskolealder bosatt i utlandet. Undervisningen som er et tillegg til ordinær skole skjer via internett og er ukeplanbasert. I oktober 2011 hadde skolen 1275 elever. Våren 2012 forventes det 1400 elever fra hele verden. Søknadsfrist for vårsemesteret (til 31.7.2012) er 30. januar. … Fortsett Globalskolen

Reklame